Banner_1920x600_tehnicnipregledi.jpg

Vsi se želimo v prometu počutiti varno. Na to lahko med drugim vplivamo tudi tako, da vozila redno vozimo na tehnične preglede.

V Štajerskem avto domu lahko na enem mestu uredite TEHNIČNI PREGLED, REGISTRACIJO, HOMOLOGACIJO in ZAVAROVANJE VOZILA.

Za več informacij glede tehničnega pregleda in registracij smo vam od ponedeljka do petka med 7.00 in 19.00 uro in v soboto med 7.00 in 12.00 uro na voljo na telefonskih številkah : 02/33-00-542, 02/33-00-543 in 02/33-00-549

Spodaj pa odgovarjamo na najbolj pomembna vprašanja vezana na opravljanje tehničnega pregleda vašega vozila.

KAJ JE TEHNIČNI PREGLED VOZILA IN ZAKAJ JE POMEMBNO, DA GA OPRAVITE?

Tehnični pregled je postopek, v katerem strokovna organizacija ugotavlja podatke o vozilu, stanje delov, naprav in opreme vozila, ter, če so izpolnjene ostale zahteve, ki jih določa Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS, št. 106/2010). 

Namenjen je zagotavljanju varnosti in skladnosti vozila z zakonodajo ter predpisanimi standardi.

Redno opravljanje tehničnega pregleda je izjemno pomembno, saj ima več ključnih koristi:

VARNOST

Pri tehničnem pregledu vozila strokovnjaki preverijo različne ključne komponente in sisteme vozila, da bi zagotovili, da je vozilo tehnično ustrezno in varno za vožnjo. Spodaj je seznam nekaterih glavnih elementov, ki jih preverjamo pri tehničnem pregledu vozila, saj s tem možno zmanjšamo tveganje za nevarne okvare, ki bi lahko povzročile prometno nesrečo.

Zavore: Preveri se učinkovitost zavor, vključno z zavornimi ploščicami, diski, bobni in zavorami za ročno zavoro.

Svetila: Preveri se delovanje vseh luči, vključno z žarometi, meglenkami, smerniki, zavorami in vzvratnimi lučmi.

Pnevmatike: Preveri se stanje pnevmatik, globina profila in tlak v pnevmatikah.

Vzmetenje in krmiljenje: Preveri se stanje vzmetenja, blažilnikov in krmiljenja vozila.

Emisije izpušnih plinov: Preveri se emisija izpušnih plinov in zagotavljanje skladnosti s predpisanimi standardi.

Varnostni pasovi: Preveri se delovanje varnostnih pasov in zaponk ter njihovo stanje.

Ogledala: Preveri se stanje vseh ogledal in njihova pravilna nastavitev.

Stekla in brisalci: Preveri se stanje vetrobranskega stekla, zadnjega stekla in brisalcev.

Pogonski sklop: Preveri se stanje motorja, menjalnika in izpušnega sistema.

Registrske tablice: Preveri se pravilna namestitev in veljavnost registrskih tablic.

Električni sistem: Preveri se delovanje električnega sistema, vključno z akumulatorjem, alternatorjem in električnimi napravami.

Karoserija: Preveri se stanje karoserije vozila glede na morebitne poškodbe ali korozijo.

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Redno izvajanje tehničnih pregledov je obvezno in predpisano z zakonodajo. Voznike vozil, ki nimajo veljavnega tehničnega pregleda, se lahko kaznuje, kar lahko vodi do nepotrebnih finančnih stroškov. Zato nikar ne oklevajte in vaše vozilo pravočasno pripeljite na tehnični pregled.

PREPREČEVANJE VEČJIH STROŠKOV in OHRANJANJE VREDNOSTI VOZILA

Redni tehnični pregledi pomagajo odkriti manjše težave in okvare, preden postanejo večji in dragi popravki.

Redno vzdrževana in tehnično brezhibna vozila imajo običajno tudi višjo tržno vrednost in jih boste takrat, ko se boste za to odločili, lažje in boljše prodali.

OKOLJE

Ustrezen tehnični pregled zagotavlja, da vozilo izpolnjuje okoljevarstvene standarde, kar prispeva k zmanjšanju onesnaževanja zraka.

KDAJ NA TEHNIČNI PREGLED?

OSEBNA VOZILA:

  • prvi tehnični pregled osebnega vozila mora biti opravljen po štirih letih.
  • med 4. in 8. letom starosti vozila se tehnični pregled opravlja na vsaki dve leti
  • vozila, starejša od 8 let, morajo na tehnični pregled vsako leto

MOTORNA IN PRIKLOPNA VOZILA, razen izjem navedenih v 50. členu Zakona o motornih vozilih:

  • prvi tehnični pregled osebnega vozila mora biti opravljen po štirih letih.
  • med 4. in 8. letom starosti vozila se tehnični pregled opravlja na vsaki dve leti
  • vozila, starejša od 8 let, morajo na tehnični pregled vsako leto

LAHKI PRIKLOPNIKI, BIVALNI PRIKLOPNIKI, TRAKTORSKI PRIKLOPNIKI do 5000kg, TER PRIKLOPNA VOZILA ZA PREVOZ ČOLNOV, VODNIH SKUTERJEV IN DRUGIH PRIPRAV ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg opravijo:

  • prvi tehnični pregled štiri leta po nakupu oz. prvi registraciji
  • Po 4.em letu na vsaka štiri leta.

TEHNIČNI PREGLEDI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, S KATERIMI SE OPRAVLJA JAVNI PREVOZ POTNIKOV, avtobusov, vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike, in motornih vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, razen motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki in namenu karoserije gasilska vozila:

prvi tehnični pregled mora biti opravljen eno leto po prvi registraciji nato

  • vsakih šest mesecev.

Roke kdaj je potrebno opraviti tehnični pregled določa 50. člen Zakona o motornih vozilih. (Ur. l. RS št. 106/2010, 50. člen).

KAJ NAREDITI TAKRAT, KO VAŠE VOZILO NI TEHNIČNO BREZHIBNO?

Če se ugotovi, da vozilo NI tehnično brezhibno, imate na voljo največ 5 delovnih dni, da pregled ponovno opravite pri ISTI strokovni organizaciji (Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Ur. l. RS št. 44/2013, 25. člen).)

V tem času lahko avtomobil popravite pri svojem avtomehaniku, na voljo pa vam je tudi naša ekipa, ki bo skrbno poskrbela za vaš avtomobil. Na popravilo se lahko naročite na tej telefonski številki: 02 33 00 521 ali 02 33 00 522.

GLOBE:

Če vaše vozilo nima opravljenega tehničnega pregleda, ste v prekršku. To so globe, ki jih predpisuje zakon:

- Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

-  Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.

- Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka se z globo 400 eurov kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo, katero v prometnem dovoljenju nima vpisanega namena uporabe oziroma obliko nadgradnje, ima pa opravljen tehnični pregled vozila v skladu s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov. Z globo 200 eurov se za navedeni prekršek kaznuje voznik, ki vozi tako vozilo.

Banner_1920x600_registracija.jpg

DOKUMENTI, KI JIH POTREBUJETE PRI OPRAVLJANJU TEHNIČNEGA PREGLEDA IN REGISTRACIJE VOZILA:


Ko greste na tehnični pregled in registracijo vozila, boste morali predložiti naslednje dokumente:

Osebni dokument: Veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list) za lastnika vozila

Prometno dovoljenje: Dokument, ki potrjuje lastništvo vozila in vsebuje registrsko številko vozila.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO): Potrdilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki je obvezno za vsako vozilo, ki se registrira. To lahko opravite tudi pri nas in sicer za vse zavarovalnic: ZAVAROVALNICA SAVA, ZAVAROVALNICA TRIGLAV IN GENERALI

Homologacija vozila: Vključuje tehnični opis vozila, certifikate, homologacije in druge dokumente, ki potrjujejo tehnične specifikacije vozila.

Plačane takse in dajatve: Da lahko opravite tehnični pregled vozila, morate plačati ustrezne takse in dajatve. To storite po opravljenem tehničnem pregledu pri našem okencu v registracijski pisarni.

Če delate prepis lastništva vozila (npr. nakup rabljenega vozila od prejšnjega lastnika) potrebujete poleg naštetih še še prejšnje prometno dovoljenje, prodajno pogodbo, ki mora vključevati ključne informacije o prodaji – vključno z imeni prodajalca in kupca, ter podatke o vozilu ter dogovorjeni ceni.

CENE TEHNIČNEGA PREGLEDA

Cena tehničnega pregleda vozil so enotne pri vseh ponudnikih v Sloveniji in so zakonsko določene od 1. marca 2019, kar morajo upoštevati vsi ponudniki tehničnih pregledov v Sloveniji.

HOMOLOGACIJA


Homologacija vozila je postopek, pri katerem se vozilo preveri in potrdi, da izpolnjuje vse tehnične, varnostne in okoljske zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi in standardi v določeni državi ali regiji. Namen homologacije je zagotoviti, da so vsa vozila na cestah varna, okolju prijazna in skladna z zakonodajo.

Kako pridobite homologacijo za vozila kupljena znotraj EU?

Za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja (nova vozila z enotno evropsko homologacijo, že registrirana vozila) oz. postopek posamične odobritve (nova vozila brez enotne evropske homologacije).

V postopku se preveri ali je vozilo istovetno s priloženimi dokumenti in se pri pregledu preveri celovitost vozila (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu, pri posamični odobritvi pa tudi skladnost s homologacijskimi predpisi.